Thông báo lịch tu học định kỳ tháng 7 năm 2020 tại chùa Ba Vàng

Như thường lệ, vào các ngày mùng 8, 14, 29 (30) âm lịch hàng tháng và ngày chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng dương lịch, Chùa Ba Vàng sẽ tổ chức các buổi tu học định kỳ cho Phật tử; cho học sinh, sinh viên của các trường đại học tham dự. Các hoạt động gồm có: Tu Bát quan trai giới, Quy y Tam Bảo, lễ Cầu siêu, thời khóa Sám hối, thời khóa giảng Pháp,…Ban Quản Trị xin thông báo tới quý Phật tử lịch tu học định kỳ tháng 7 năm 2020 tại Chùa Ba Vàng như sau:

#1 Thứ bảy, ngày 04/7/2020 tức ngày 14/5 âm lịch:

8h00: Thời khóa Cầu siêu cho gia tiên, cầu siêu cho hương linh thai nhi tại Chính điện tầng 2

18h00: Thời khóa Sám hối tại Chính điện tầng 2

19h00: Thầy Trụ trì – Đại đức Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp tại Chính điện tầng 2

#2 Chủ nhật, ngày 12/7/2020 tức ngày 22/5 âm lịch:

(Khóa tu một ngày dành cho học sinh, sinh viên của các trường đại học miền Bắc)

8h00: Lễ Phật tại sân Chính điện

9h00: Chư Tăng chùa Ba Vàng giao lưu và căn dặn các bạn khóa sinh tại Đại giảng đường

14h15: Thầy Trụ trì – Đại đức Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp tại Đại giảng đường

#3 Thứ hai, ngày 20/7/2020 tức ngày 30/5 âm lịch:

8h00: Thời khóa Cầu siêu cho gia tiên, cầu siêu cho hương linh thai nhi tại Chính điện tầng 2

18h00: Thời khóa Sám hối tại Chính điện tầng 2

19h00: Thầy Trụ trì – Đại đức Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp tại Chính điện tầng 2

#4 Thứ ba, ngày 28/7/2020 tức ngày 08/6 âm lịch:

8h00: Thời khóa tu Bát quan trai giới tại Chính điện tầng 2

8h00: Lễ Quy y Tam Bảo tại Thiền đường Tăng

15h00: Thầy Trụ trì – Đại đức Thích Trúc Thái Minh Giảng Pháp tại Chính điện tầng 2

18h00: Thời khóa Sám hối tại Chính điện tầng 2

Các buổi giảng Pháp và buổi lễ sẽ được phát trực tiếp tại các kênh:

Website: chuabavang.com

Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN

Facebook Chùa Ba Vàng: https://www.facebook.com/chuabavang.com.vn/

Facebook Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh/

Facebook CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng: https://www.facebook.com/CLBTuoiTreBaVang/

Chùa Ba Vàng xin trân trọng kính báo!

*Lưu ý: Nếu có sự thay đổi, Ban Quản Trị sẽ cập nhật sớm để quý Phật tử và nhân dân được biết!

Phật tử về chùa Ba Vàng tu học định kỳ hàng tháng

Phật tử về chùa Ba Vàng tu học định kỳ hàng tháng

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top