trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
tìm hiểu Phật Pháp - các bài viết về tìm hiểu Phật Pháp, tin tức tìm hiểu Phật Pháp

Tuổi trẻ hăng say tìm hiểu Phật Pháp trực tuyến với chủ đề tết Tân Sửu 2021

Qua những lời giảng của Sư Phụ, các bạn trẻ đã hiểu được rằng, giá trị của hạnh phúc nơi tinh thần lớn hơn giá trị hạnh phúc của vật chất.

Tuổi trẻ hăng say tìm hiểu Phật Pháp trực tuyến với chủ đề tết Tân Sửu 2021

Tuổi trẻ hăng say tìm hiểu Phật Pháp trực tuyến với chủ đề tết Tân Sửu 2021

Qua những lời giảng của Sư Phụ, các bạn trẻ đã hiểu được rằng, giá trị của hạnh phúc nơi tinh thần lớn hơn giá trị hạnh phúc của vật chất.

21/01/2021

26 Lượt xem