Bài Pháp: Khi Chết Ngũ Uẩn Diệt Theo – Phật Ở Đâu?

Ngày 14 tháng 9 năm 2016 (tức 14/08/Bính Thân), Phật tử khắp các tỉnh thành lại vân tập về chùa Ba Vàng tham dự thời khóa sám hối cũng như nghe pháp.

Đại chúng Thích Trúc Bảo Việt chủ trì thời khóa sám hối.

Đại chúng Thích Trúc Bảo Việt chủ trì thời khóa sám hối.

Chư Tăng và đại chúng tụng kinh sám hối.

Chư Tăng và đại chúng tụng kinh sám hối.

Đại chúng thành tâm sám hối những lỗi lầm đã gây tạo.

Đại chúng thành tâm sám hối những lỗi lầm đã gây tạo.

Sau khi thời khóa sám hối kết thúc, phật tử với tâm cung kính và lòng khát ngưỡng giáo pháp đồng cung thỉnh Thầy quang lâm Đại Hùng Bảo Điện ban bố dòng sữa pháp của Phật.

Thầy Thích Trúc Thái Minh Giảng Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Thầy Thích Trúc Thái Minh niêm hương bạch Phật.

Thầy Thích Trúc Thái Minh niêm hương bạch Phật.

Các bài tiếp theo trong bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 53 đến câu 58, được Thầy trạch giảng rõ ràng, dễ hiểu với những ví dụ minh họa thực tế trong cuộc sống hàng ngày.

Tất cả chúng sinh do nghiệp mà sinh ra và bị chi phối bởi nghiệp. Thân tâm tuy diệt, nhưng nghiệp đã tạo giống như mầm cây, nó rẽ ra hoa kết trái ở thân tâm mới. Người hái trộm xoài không thoát khỏi tội như thế nào thì chúng sinh cũng không thể tránh khỏi nghiệp khi nó đã trổ quả.

Thầy Thích Trúc Thái Minh trong buổi giảng kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 53 - câu 58.

Thầy Thích Trúc Thái Minh trong buổi giảng kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 53 – câu 58.

Phật tử đọc thơ cúng dường chư Tăng và đại chúng.

Phật tử đọc thơ cúng dường chư Tăng và đại chúng.

Các nghiệp mà chúng sinh hằng gánh chịu, nó luân lưu từ đời này sang kiếp kia, chẳng biết thời gian nào, chẳng biết không gian nào nó sẽ trổ quả, nhưng chắc chắn nó sẽ trổ quả. Thiện thì an vui, ác thì đau khổ.

Khép lại buổi giảng pháp, các phật tử đồng phát nguyện chỉnh sửa thân tâm nguyện bỏ ác làm lành, tinh tiến tu hành theo chính giới chính pháp của Như Lai.

Đại diện Phật tử dâng lời tạ Pháp.

Đại diện Phật tử dâng lời tạ Pháp.

Phật tử tụng kinh trong thời khóa sám hối.

Phật tử tụng kinh trong thời khóa sám hối.

Xem thêm: Thầy Trụ Trì Thăm Và Chúc Tết Các Cơ Quan Ban Ngành

Bình Luận
Link to map Back top top