Chư Tăng Khánh Tuế Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh Sau Mùa An Cư Kiết Hạ

Theo luật Phật chế, mỗi năm chư Tăng sẽ có 3 tháng an cư kiết hạ và lấy tuổi hạ đó làm tuổi đạo cho mình. Trong 3 tháng đó, chư Tăng cùng vân tập về một nơi để tu học, trau dồi Tam Vô Lậu Học: Giới – Định -Tuệ. Ngày 14/8/2019 (tức ngày 14/7 Kỷ Hợi) vừa qua là ngày chúng Tăng tự tứ, cũng là ngày kỷ niệm 20 năm Sư Phụ xuất gia. Toàn thể Tăng, Ni, Phật tử chùa Ba Vàng, cùng quây quần dưới mái già lam Ba Vàng thành kính đảnh lễ và Khánh tuế Sư Phụ thêm một tuổi đạo.

Lời Tri Ân Của Chư Tăng, Ni, Phật Tử Dâng Lên Sư Phụ

Trong không khí lắng đọng của buổi lễ Khánh tuế, toàn thể Tăng, Ni, Phật tử hướng về Sư Phụ với lòng thành kính, tri ân sâu sắc nhất. Đại đức Thích Trúc Bảo Thành đại diện dâng lên Sư Phụ lời tri ân: “Anh em chúng con nhờ oai đức từ bi của Sư Phụ mà dần được lớn khôn trong ngôi nhà Phật Pháp, tình thương Sư Phụ hằng ấp ủ, trí tuệ Sư Phụ hằng dõi theo. Chúng con – những đứa trẻ thơ dại cần có Sư Phụ che chở, mỗi bước đi chúng con cần Sư Phụ răn dạy để chúng con giữ gìn giới Pháp và vào rừng thực hành thiền định để hoàn thiện mình. Sư Phụ giáo huấn chúng con không chỉ bằng ngôn ngữ, văn từ, bằng kinh điển, giới luật mà bằng cả sự thực hành Pháp chân thật. Đây là động lực khiến chúng con tin tấn. Sư Phụ đã, đang và sẽ mãi là tấm gương đức độ để chúng con soi lại chính mình và tiến tu đạo nghiệp.”

Đại Đức Thích Trúc Bảo Thành dâng lời tri ân đến Sư Phụ

Đại Đức Thích Trúc Bảo Thành dâng lời tri ân đến Sư Phụ

Cảm niệm ngày Tự tứ, đại chúng cũng không quên được công đức xuất gia của Sư Phụ. 20 năm trước, Người đã rời bỏ tuổi thanh xuân, công danh sự nghiệp, thậm chí là tình cảm riêng tư của mình để cầu đạo Vô thượng Bồ đề. Để rồi giờ đây, Sư Phụ chính là người mở đường, dẫn lối cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia tăng thêm thượng tâm, tăng thượng giới luật, tăng thượng thiền định, tầm cầu giác ngộ giải thoát. Tri ân Sư Phụ, chúng đệ tử lại nhớ khi Sư Phụ mới ra nhận chùa Ba Vàng, lúc đó chùa còn rất đơn sơ và hoang vắng. Nhưng với ý chí của bậc xuất trần, Sư Phụ đã phát nguyện rằng: “Dù phải bỏ mạng nơi núi rừng Thành Đẳng, cũng dùng chính thân mạng của mình gây dựng tứ chúng.” Quả thật, Sư Phụ đã hi sinh cả cuộc đời của mình thắp sáng lên ngọn đuốc trí tuệ của Phật Pháp, giúp cho muôn người thoát khỏi sự khổ đau.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh – Trụ Trì Chùa Ba Vàng

Nhớ nghĩ về công ơn của Sư Phụ, Đại đức Thích Trúc Bảo Thành không khỏi xúc động dâng lời tri ân: “Thời gian vừa qua, đệ tử chúng con như chân, như thật được chứng kiến Sư Phụ đã trải qua bao phong ba bão táp. Sư Phụ đã từ bi, che chở cho chúng con; chúng con thấy được đức nhẫn nhục của Sư Phụ. Chúng con càng tin tưởng, trong cuộc đời này, dù khó khăn cách mấy, dù gian lao chướng ngại nhường nào thì vẫn có trí tuệ Sư Phụ soi cho chúng con, dẫn dắt cho chúng con được an ổn tu hành”.

Lời Sám Hối Chân Thành Và Xúc Động Của Toàn Thể Đại Chúng Dâng Lên Sư Phụ

“Chúng con kính bạch Sư Phụ. Năm nay, Sư Phụ đã hơn 50 tuổi, tóc Sư Phụ như bạc thêm. Vậy mà chúng con còn giải đãi đối với việc tu hành. Trong thời gian qua, đệ tử xuất gia và tại gia chúng con do tập nghiệp còn sâu dày nên còn tạo nhiều điều tội lỗi, làm phiền đến Sư Phụ. Tất cả chúng con xin thành tâm sám hối.” Đó là những lời mà Đại đức Thích Trúc Bảo Thành đã thay mặt tứ chúng sám hối trước Sư Phụ. Quả thật, với ân đức của Sư Phụ hàng đệ tử nhận thấy rằng, bản thân mỗi người phải nỗ lực rèn giũa thân tâm mình hơn nữa, chỉ bảo, sách tấn nhau sửa chữa sai lầm và tu học trong sự hòa hợp, để giảm bớt đi những nỗi lo lắng cho Sư Phụ.

Chư Tăng Ni xúc động trong buổi Lễ Khánh tuế Sư Phụ

Chư Tăng Ni xúc động trong buổi Lễ Khánh tuế Sư Phụ

Trong không khí xúc động của buổi lễ Khánh tuế, hàng đệ tử xuất gia và tại gia xin phát nguyện thị giả chí nguyện của Sư Phụ, quyết tâm thực hiện những hoài bão mà Người hằng trông mong:“Chúng con nguyện quyết chí tu hành. Phát tâm Bồ đề, tu các công đức cầu đạo Vô thượng”.

Sư Phụ Gửi Tâm Thành Nhớ Đến Hòa thượng Ân Sư Thượng Thanh Hạ Từ

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh là đệ tử xuất gia của Hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ – Viện Chủ Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt. Dù thời gian Sư Phụ gần cận Hòa thượng không nhiều nhưng đối với Sư Phụ: “Tất cả những gì Sư Phụ có được hôm nay cũng đều nhờ ân đức của Hòa thượng”. Vì thế, Sư Phụ luôn hằng tri ân ân đức của Hòa thượng và luôn mang trong mình tâm biết ơn.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh gặp lại Ân Sư của mình (Năm 2018)

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh gặp lại Ân Sư của mình (Năm 2018)

Sau khi đại chúng dâng lời tri ân, khánh tuế lên Sư Phụ; Sư Phụ đã gửi những tâm thành cao quý của toàn thể đại chúng dâng lên Hòa thượng Ân sư và thành kính tri ân Hòa thượng: “Hôm nay, Thầy rất cảm động khi chư Tăng và các Phật tử tổ chức buổi khánh tuế, mừng Thầy thêm một tuổi đạo. Cho phép Thầy gửi những tâm thành cao quý này dâng lên cho Hòa thượng ân sư Thích Thanh Từ – là Sư Phụ của Thầy. Và Thầy biết rằng tất cả những gì Thầy làm được hôm nay, nó phải xuất phát từ ân rất lớn của Hòa thượng. Cho nên mọi việc Thầy làm, nhân duyên hội tụ như hôm nay, có được ngôi già lam Ba Vàng đều có ân đức của Hòa thượng mà Thầy được nương nhờ. Thầy nhận của đại chúng những tâm thành này, Thầy xin cúng dường lên Hòa thượng Ân Sư ”. Thật đúng là như cây có cội, sông có nguồn, những ai muốn đi trên con đường giác ngộ, giải thoát thì phải biết tri ân và đền ân. Sư Phụ giờ đây đã là Thầy của hàng ngàn đệ tử xuất gia và tại gia nhưng không giây phút nào nào Sư Phụ rời niệm tri ân đối với Hòa thượng. Cũng từ sự tri ân này mà Sư Phụ đã hun đúc, tô bồi thêm cho tâm Hiếu của hàng đệ tử xuất gia và tại gia thêm sung mãn. Để giờ đây, các đệ tử của Sư Phụ lại tiếp nối và hoằng truyền hạnh biết ơn và đền ơn, tinh thần hiếu đạo luôn rực cháy trong tâm của mỗi người con Phật.

Đạo Từ Của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh Dành Cho Các Đệ Tử

Đáp lại tấm lòng và thể theo sự thỉnh cầu của toàn thể đại chúng, Sư Phụ chỉ dạy: “Trên bước đường tu đạo phải có sóng gió, phải có khổ đau. Con đường tu đạo không bao giờ thẳng băng; nó ngoằn ngoèo, nó khúc khuỷu, nó cam go. Cái tâm của chúng ta phải qua tất cả những khúc cam go như vậy, nó mới tôi luyện được”.

Lời dạy của Thầy Thích Trúc Thái Minh

Lời dạy của Thầy Thích Trúc Thái Minh

Qua đây, Sư Phụ cũng mong mỏi Tăng chúng trong chùa cùng nhau hòa hợp, đoàn kết, sách tấn, đỡ đần nhau trong công việc Phật sự. Đối với hàng Phật tử tại gia, Sư Phụ cảm nhận được rằng các Phật tử rất yêu kính Sư Phụ. Đặc biệt qua bao nhiêu sóng gió, Sư Phụ càng đón nhận thêm nhiều tình cảm của các Phật tử và mong muốn các Phật tử biến tình thương yêu ấy thành hành động: “Thầy mong các con học, hiểu được chính Pháp. Hiểu được chính Pháp mới bảo vệ, hộ trì cho chính Pháp được. Cho nên Phật Pháp có mạnh hay không ở chỗ chúng ta hiểu được và ứng dụng giáo Pháp hay không. Lấy yêu thương làm động lực để bảo vệ chính Pháp, bảo vệ “gia tài” mà thầy trò gây dựng nên.”

Hàng đệ tử tại gia và xuất gia đảnh lễ Sư Phụ

Hàng đệ tử tại gia và xuất gia đảnh lễ Sư Phụ

Buổi lễ Khánh tuế đã kết thúc nhưng với những lời chỉ dạy, căn dặn và tâm mong mỏi của Sư Phụ đã khiến hàng đệ tử xuất gia và tại gia soi lại tâm mình. Lời của Sư Phụ cũng như tiếp thêm động lực để các Phật tử thêm tinh tấn tu học, hoằng truyền Phật Pháp theo chí nguyện của Người. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ trên Sư Phụ sức khỏe trường thọ, trụ thế dài lâu để làm chỗ nương tựa cho tứ chúng tu học trong hiện kiếp này và vô lượng kiếp về sau.

Hạnh Liên 

Bình Luận
Link to map Back top top