Chương trình trải nghiệm “Không ra ngoài, hãy ở nhà chống dịch và quay về khám phá vườn tâm!”

Kính thưa quý Phật tử và các bạn!
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng dạy: “Chúng ta đừng quên việc tìm hiểu và khám phá mảnh vườn tâm linh của mình. Bởi tâm chính là chủ nhân cuộc sống của chúng ta. Buồn hay vui, sướng hay khổ, họa hay phúc đều từ tâm mà ra.”
Trong thời gian cả nước cách ly toàn xã hội, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh mong mỏi các Phật tử sẽ dành nhiều thời gian để tu tập, xoay lại nội tâm, thanh lọc nội tâm làm tăng trưởng các thiện pháp. Từ mong mỏi của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Ban Quản Trị đã quyết định tổ chức chương trình trải nghiệm giúp bạn có cơ hội tìm hiểu và thực hành khám phá nội tâm của chính mình.

Tên chương trình: “Không ra ngoài, hãy ở nhà chống dịch và quay về khám phá vườn tâm!”
Thông điệp: Khám phá nội tâm
Thời gian tổ chức: Chương trình được bắt đầu từ ngày 10/4/2020. Giai đoạn 1 của chương trình gồm có 4 chặng, diễn ra trong 9 ngày.
Đối tượng tham gia: Những người mong muốn tìm hiểu và khám phá nội tâm.
Group chính của chương trình: Ấn “Tham gia” TẠI ĐÂY

Chương trình sẽ được đăng tải lên các trang truyền thông của chùa Ba Vàng:

Group: https://www.facebook.com/groups/633214654187410/

Fanpage Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh/

Website chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/

Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/thaythichtructhaiminh

Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: http://thaythichtructhaiminh.com/

Fanpage: Chùa Ba Vàng: https://www.facebook.com/chuabavang.com.vn/

Youtube chùa Ba Vàng: www.youtube.com/c/ChuaBaVangQ

Ban Quản Trị xin kính báo!

Chương trình trải nghiệm “Không ra ngoài, hãy ở nhà chống dịch và quay về khám phá vườn tâm!”

Chương trình trải nghiệm “Không ra ngoài, hãy ở nhà chống dịch và quay về khám phá vườn tâm!”

Các bài nên xem: 

Bình Luận
Link to map Back top top