Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Thầy Thích Trúc Thái Minh cùng Đại tá Trần Ngọc Thái - trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4.

Thầy Thích Trúc Thái Minh cùng Đại tá Trần Ngọc Thái – trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4.

Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy hướng dẫn các Phật tử.

Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy hướng dẫn các Phật tử.

Hàng ngàn Phật tử chùa Ba Vàng cùng lắng nghe hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy.

Hàng ngàn Phật tử chùa Ba Vàng cùng lắng nghe hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy.

Đội phòng cháy chữa cháy hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa.

Đội phòng cháy chữa cháy hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa.

Sáng nay, ngày 10/8/2016 tức 8 tháng 7 năm Bính thân ông Trần Ngọc Thái – Trưởng phòng, ông Đỗ Văn Huy – Đội trưởng PCCC thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 4 tỉnh Quảng Ninh đã giới thiệu và hướng dẫn công tác PCCC cho Chư Tăng Ni cùng phật tử Chùa Ba Vàng. Nhân đây Phòng Cảnh sát PCCC số 4 tỉnh Quảng Ninh công đức cho chùa 1 số bình PCCC.

Thầy Thích Trúc Thái Minh hoan hỷ nhận sự cúng dường từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4.

Thầy Thích Trúc Thái Minh hoan hỷ nhận sự cúng dường từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4.

Bình Luận
Link to map Back top top