Thông báo chương trình giảng Pháp trực tuyến thứ Tư, ngày 30 tháng 3 năm Canh Tý (22/4/2020)

Thông báo chương trình giảng Pháp trực tuyến thứ Tư, ngày 30 tháng 3 năm Canh Tý (22/4/2020)

– Thời gian: 19h45
– Nội dung: KINH MI TIÊN VẤN ĐÁP (tiếp theo)
– Giảng sư: Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Kính mời quý Phật tử đón nghe!

Để buổi giảng của Sư Phụ diễn ra được đúng giờ, chương trình Sám hối – Tụng kinh Tam Bảo sẽ được đổi sang 18h30.

Các Trưởng, Phó Đạo tràng thông báo tin này đến quý Phật tử trong đạo tràng để mọi người cùng được tham dự đầy đủ.
Chúc quý Phật tử đạt được nhiều an lạc!

Trân Trọng Thông Báo,
Chùa Ba Vàng.

>>> Đường link nghe Pháp: “Học từ cây sala” – Kinh Mi Tiên Vấn Đáp – Câu hỏi 191 | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thông báo chương trình trực tuyến Kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu hỏi 191 - Học từ cây Sala xanh tốt - Giảng Sư Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thông báo chương trình trực tuyến Kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu hỏi 191 – Học từ cây Sala xanh tốt – Giảng Sư Thầy Thích Trúc Thái Minh

Bình Luận
Link to map Back top top