trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Chủ Nhật, 19/5/2024

tức 12/4 Giáp Thìn
Tổ sư tuệ bích phổ giác - các bài viết về Tổ sư tuệ bích phổ giác, tin tức Tổ sư tuệ bích phổ giác

Nhân duyên đặc biệt giữa Tổ Sư khai sơn và Thầy trụ trì chùa Ba Vàng

Có thể nói, thiền sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác và Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh có một mối nhân duyên vô cùng đặc biệt và cao đẹp là...

Nhân duyên đặc biệt giữa Tổ Sư khai sơn và Thầy trụ trì chùa Ba Vàng

Nhân duyên đặc biệt giữa Tổ Sư khai sơn và Thầy trụ trì chùa Ba Vàng

Có thể nói, thiền sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác và Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh có một mối nhân duyên vô cùng đặc biệt và cao đẹp là...

20/9/2019

7618 Lượt xem