trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Tư, 28/02/2024

tức 19/1 Giáp Thìn
trống pháp - các bài viết về trống pháp, tin tức trống pháp

Vang rền trống Pháp đầu năm mới trên non thiêng Thành Đẳng

Phật tử đang tu học cấm túc ở chùa đã đại diện cho hơn 200 đạo tràng chùa Ba Vàng cầu thỉnh Sư Phụ tiếp tục hạnh nguyện độ sinh, truyền trao Chính Pháp…

Vang rền trống Pháp đầu năm mới trên non thiêng Thành Đẳng

Vang rền trống Pháp đầu năm mới trên non thiêng Thành Đẳng

Phật tử đang tu học cấm túc ở chùa đã đại diện cho hơn 200 đạo tràng chùa Ba Vàng cầu thỉnh Sư Phụ tiếp tục hạnh nguyện độ sinh, truyền trao Chính Pháp…

21/02/2021

103 Lượt xem