trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Thứ Năm, 23/5/2024

tức 16/4 Giáp Thìn

Trực tuyến

Trực tuyến

Chuyên mục “Trực tuyến” là nơi phát sóng trực tiếp các buổi giảng Pháp thường kỳ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, những chương trình tu tập, sự kiện Phật giáo được tổ chức tại chùa Ba Vàng,... để quý vị cùng theo dõi và tham gia!

Trực tuyến
Chuyên mục “Trực tuyến” là nơi phát sóng trực tiếp các buổi giảng Pháp thường kỳ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, những chương trình tu tập, sự kiện Phật giáo được tổ chức tại chùa Ba Vàng,... để quý vị cùng theo dõi và tham gia!

"Nghiệp Báo Sai Biệt" - Tuổi trẻ khám phá vườn tâm kỳ 15 | Thầy Thích Trúc Thái Minh

01/12/2019

9487 Lượt xem

Trích kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, xem đầy đủ nội dung tại link: https://chuabavang.com/bai-kinh-nghiep-bao-sai-biet-d7922.html

Danh sách phát