trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
trưởng lão Xá Lợi Phất - các bài viết về trưởng lão Xá Lợi Phất, tin tức trưởng lão Xá Lợi Phất

Pháp thoại "Chuyện mẹ của trưởng lão Xá Lợi Phất" | ngày 08/7/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Pháp thoại 'Chuyện mẹ của trưởng lão Xá Lợi Phất' | ngày 08/7/Tân Sửu

Pháp thoại "Chuyện mẹ của trưởng lão Xá Lợi Phất" | ngày 08/7/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

15/8/2021

247 Lượt xem