trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Truyền Bát quan trai - các bài viết về Truyền Bát quan trai, tin tức Truyền Bát quan trai

Truyền Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 08/01/Quý Mão

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Truyền Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 08/01/Quý Mão

Truyền Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 08/01/Quý Mão

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

29/01/2023

88 Lượt xem