trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Tư, 28/02/2024

tức 19/1 Giáp Thìn
Truyền Bát quan trai - các bài viết về Truyền Bát quan trai, tin tức Truyền Bát quan trai

Truyền Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 08/01/Quý Mão

Truyền Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 08/01/Quý Mão (tức ngày 29/01/2023). Kính mời quý Phật tử theo dõi video truyền Bát quan trai tháng 1/2023

Truyền Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 08/01/Quý Mão

Truyền Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 08/01/Quý Mão

Truyền Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 08/01/Quý Mão (tức ngày 29/01/2023). Kính mời quý Phật tử theo dõi video truyền Bát quan trai tháng 1/2023

29/01/2023

98 Lượt xem