trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
truyền giới bát quan trai - các bài viết về truyền giới bát quan trai, tin tức truyền giới bát quan trai

Truyền Bát quan trai giới | Kính mừng Phật đản, ngày 03/4/Quý Mão

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Truyền Bát quan trai giới | Kính mừng Phật đản, ngày 03/4/Quý Mão

Truyền Bát quan trai giới | Kính mừng Phật đản, ngày 03/4/Quý Mão

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

21/5/2023

68 Lượt xem