trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 24/02/2024

tức 15/1 Giáp Thìn
truyền giới bát quan trai - các bài viết về truyền giới bát quan trai, tin tức truyền giới bát quan trai

Truyền Bát quan trai giới | Kính mừng Phật đản, ngày 03/4/Quý Mão

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Truyền Bát quan trai giới | Kính mừng Phật đản, ngày 03/4/Quý Mão

Truyền Bát quan trai giới | Kính mừng Phật đản, ngày 03/4/Quý Mão

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

21/5/2023

68 Lượt xem