trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Chủ Nhật, 19/5/2024

tức 12/4 Giáp Thìn
Tứ Đại Thiên Vương - các bài viết về Tứ Đại Thiên Vương, tin tức Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương trong đạo Phật là ai?

Ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng, Tứ Đại Thiên Vương sẽ đi tuần ở cõi Ta bà, ghi chép các việc thiện - ác của con người để báo cáo lên vua trời Đế Thích...

Tứ Đại Thiên Vương trong đạo Phật là ai?

Tứ Đại Thiên Vương trong đạo Phật là ai?

Ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng, Tứ Đại Thiên Vương sẽ đi tuần ở cõi Ta bà, ghi chép các việc thiện - ác của con người để báo cáo lên vua trời Đế Thích...

18/01/2020

183 Lượt xem