trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
Tu Di - các bài viết về Tu Di, tin tức Tu Di

Bài kinh: Công Đức Của Việc Cho Người Đi Xuất Gia

Đức Phật nói: - Công đức xuất gia cao như núi Tu Di, sâu như biển cả, rộng như hư không.

Bài kinh: Công Đức Của Việc Cho Người Đi Xuất Gia

Bài kinh: Công Đức Của Việc Cho Người Đi Xuất Gia

Đức Phật nói: - Công đức xuất gia cao như núi Tu Di, sâu như biển cả, rộng như hư không.

28/02/2022

116 Lượt xem