trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
tu tập Phật Pháp - các bài viết về tu tập Phật Pháp, tin tức tu tập Phật Pháp

Người mới tu tập Phật Pháp nên bắt đầu từ đâu?

Con rất muốn tu tập Phật Pháp nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Vì con còn khá trẻ, còn gia đình và công việc. Thầy có thể hướng dẫn giúp con được không ạ?...

Người mới tu tập Phật Pháp nên bắt đầu từ đâu?

Người mới tu tập Phật Pháp nên bắt đầu từ đâu?

Con rất muốn tu tập Phật Pháp nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Vì con còn khá trẻ, còn gia đình và công việc. Thầy có thể hướng dẫn giúp con được không ạ?...

31/5/2022

290 Lượt xem