trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Bảy, 01/4/2023

tức 11/2 Quý Mão
tu tập tại nhà - các bài viết về tu tập tại nhà, tin tức tu tập tại nhà

Quy y Tam Bảo, lập bàn thờ Phật và cách tu tập tại nhà

Con muốn được tu tập hằng ngày tại nhà thì nên làm thế nào cho đúng? Con có thể quy y cho cha mẹ ông bà đã khuất của con có được không?

Quy y Tam Bảo, lập bàn thờ Phật và cách tu tập tại nhà

Quy y Tam Bảo, lập bàn thờ Phật và cách tu tập tại nhà

Con muốn được tu tập hằng ngày tại nhà thì nên làm thế nào cho đúng? Con có thể quy y cho cha mẹ ông bà đã khuất của con có được không?

26/7/2021

94 Lượt xem