trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Sáu, 23/02/2024

tức 14/1 Giáp Thìn
Tứ thần túc - các bài viết về Tứ thần túc, tin tức Tứ thần túc

Tứ thần túc là gì?

Tứ như ý túc còn được gọi là Tứ thần túc. “Như ý” là được như ý mình mong muốn. Tứ như ý túc là bốn điều thực hiện phải đầy đủ...

Tứ thần túc là gì?

Tứ thần túc là gì?

Tứ như ý túc còn được gọi là Tứ thần túc. “Như ý” là được như ý mình mong muốn. Tứ như ý túc là bốn điều thực hiện phải đầy đủ...

30/6/2020

29 Lượt xem