trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
tức giận - các bài viết về tức giận, tin tức tức giận

Mỗi khi tức giận hãy niệm "thần chú" này - dành cho người mới học Phật

Nhẫn nhất tự thiên kim - một chữ nhẫn đáng giá ngàn vàng. Nếu không nhẫn thì khó làm nên việc. Vậy làm sao để tu được chữ "nhẫn"?

Mỗi khi tức giận hãy niệm 'thần chú' này - dành cho người mới học Phật

Mỗi khi tức giận hãy niệm "thần chú" này - dành cho người mới học Phật

Nhẫn nhất tự thiên kim - một chữ nhẫn đáng giá ngàn vàng. Nếu không nhẫn thì khó làm nên việc. Vậy làm sao để tu được chữ "nhẫn"?

05/7/2019

60 Lượt xem