trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
tụng kinh tu tập - các bài viết về tụng kinh tu tập, tin tức tụng kinh tu tập

(Chu kỳ 6) Tụng kinh trong 'Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng'

(Chu kỳ 6) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

30/7/2021

331 Lượt xem

Tụng kinh 'Phật thuyết kinh trai giới' | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu

Tụng kinh "Phật thuyết kinh trai giới" | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu

Trực tuyến🞄 17/6/2021

Tụng kinh "Phật thuyết kinh trai giới" | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.