trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
Tuổi xung khắc - các bài viết về Tuổi xung khắc, tin tức Tuổi xung khắc

Tuổi xung khắc có lấy được nhau?

Có bạn tên Đức Quang hỏi: Con đến tuổi lập gia đình mà gia đình con vẫn nặng về tuổi xung khắc. Con giải thích tuổi không quan trọng và nhiều người hợp tuổi

Tuổi xung khắc có lấy được nhau?

Tuổi xung khắc có lấy được nhau?

Có bạn tên Đức Quang hỏi: Con đến tuổi lập gia đình mà gia đình con vẫn nặng về tuổi xung khắc. Con giải thích tuổi không quan trọng và nhiều người hợp tuổi

20/6/2019

3 Lượt xem