trực tuyến
Pháp thoại: Theo bước chân Tăng đoàn | Đại đức Thích Trúc Bảo Thành, ngày 30/10/Nhâm Dần

Chủ Nhật, 27/11/2022

tức 4/11 Nhâm Dần

Tưởng nhớ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn: Sư Phụ và chư Tằng, Phật tử dâng hoa cúng dường xá lợi Phật

13 ảnh

Ngày Rằm tháng 02 năm Tân Sửu (tức 28/3/2021), tưởng nhớ ngày Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng đã thành kính dâng hoa cúng dường Xá lợi kim thân Đức Thế Tôn.

 Tháp Di Đà - nơi thờ kim thân Xá lợi Phật và các vị Thánh Tăng Tôn giả được đặt ở vườn xuân tâm linh chùa Ba Vàng. Tháp Di Đà - nơi thờ kim thân Xá lợi Phật và các vị Thánh Tăng Tôn giả được đặt ở vườn xuân tâm linh chùa Ba Vàng.
 Sư Phụ và chư Tăng chuẩn bị vào tháp xá lợi để dâng lên Đức Thế Tôn đóa hoa tươi thắm Sư Phụ và chư Tăng chuẩn bị vào tháp xá lợi để dâng lên Đức Thế Tôn đóa hoa tươi thắm
 Những bông hoa tượng trưng cho tấm lòng thành kính dâng lên Đức Thế Tôn. Những bông hoa tượng trưng cho tấm lòng thành kính dâng lên Đức Thế Tôn.
 Kim thân Xá Lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các Bậc Thánh Tăng Kim thân Xá Lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các Bậc Thánh Tăng
 Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đang cung kính đảnh lễ cúng dường kim thân xá lợi của Đức Phật Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đang cung kính đảnh lễ cúng dường kim thân xá lợi của Đức Phật
 Chư Tăng trang nghiêm, hướng về kim thân xá lợi Đức Thế Tôn trong buổi lễ Chư Tăng trang nghiêm, hướng về kim thân xá lợi Đức Thế Tôn trong buổi lễ
 Hình ảnh Sư Phụ cùng chư Tăng hồi quy. Hình ảnh Sư Phụ cùng chư Tăng hồi quy.
 Các Phật tử dâng những đóa hoa tươi thắm cúng dường xá lợi Phật nhân kỷ niệm ngày Đức Tôn Sư về cõi Niết Bàn Các Phật tử dâng những đóa hoa tươi thắm cúng dường xá lợi Phật nhân kỷ niệm ngày Đức Tôn Sư về cõi Niết Bàn
 Các Phật tử đang tu học cấm túc tại chùa đại diện cho các Phật tử dâng đóa hoa tươi thắm dâng lên cúng dường Đức Phật Các Phật tử đang tu học cấm túc tại chùa đại diện cho các Phật tử dâng đóa hoa tươi thắm dâng lên cúng dường Đức Phật
 Phật tử trẻ dâng hoa cúng dường Xá lợi Đức Thế Tôn. Phật tử trẻ dâng hoa cúng dường Xá lợi Đức Thế Tôn.
 Nương ân đức của Sư Phụ cùng chư Tăng, Phật tử trẻ đang tu tập cấm túc tại chùa dâng hoa cúng dường. Nương ân đức của Sư Phụ cùng chư Tăng, Phật tử trẻ đang tu tập cấm túc tại chùa dâng hoa cúng dường.
 Trong vườn xuân tâm linh, tháp A Di Đà - nơi thờ kim thân xá lợi Phật và các vị Thánh Tăng Tôn giả Trong vườn xuân tâm linh, tháp A Di Đà - nơi thờ kim thân xá lợi Phật và các vị Thánh Tăng Tôn giả

Tháp Di Đà - nơi thờ kim thân Xá lợi Phật và các vị Thánh Tăng Tôn giả được đặt ở vườn xuân tâm linh chùa Ba Vàng.

Chia sẻ :