trực tuyến
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh СOVID-19 | Chùa Ba Vàng

Chủ Nhật, 28/11/2021

tức 24/10 Tân Sửu
tỳ kheo - các bài viết về tỳ kheo, tin tức tỳ kheo

3 ý nghĩa đặc biệt của chữ "Tỳ-kheo"

Theo Phật học, “Tỳ-kheo” có ba nghĩa, nghĩa thứ nhất là khất sĩ, nghĩa thứ hai là bố ma và nghĩa thứ ba là phá ác. Vậy thế nào là “khất sĩ”, là “bố ma”, là “phá ác”?...

3 ý nghĩa đặc biệt của chữ 'Tỳ-kheo'

3 ý nghĩa đặc biệt của chữ "Tỳ-kheo"

Theo Phật học, “Tỳ-kheo” có ba nghĩa, nghĩa thứ nhất là khất sĩ, nghĩa thứ hai là bố ma và nghĩa thứ ba là phá ác. Vậy thế nào là “khất sĩ”, là “bố ma”, là “phá ác”?...

09/01/2021

81 Lượt xem

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 05/12/2020

Một thời Thế Tôn trú tại Gomagga, trong khu rừng Simsapà, dạy các Tỷ kheo: Do ba sự kiện này, này các Tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin...

Kinh Cần Phải Nương Tựa

Kinh Cần Phải Nương Tựa

Văn kinh🞄 23/7/2020

Kinh Cần Phải Nương Tựa. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo: Có ba hạng người này, này các Tỷ kheo, có mặt ở đời. Thế nào là ba?

Vị Tỳ-kheo học được gì từ chiếc kèn và cây súng?

Vị Tỳ-kheo học được gì từ chiếc kèn và cây súng?

Bài viết🞄 22/11/2019

Đến với buổi giảng Pháp lần này, qua câu chuyện của Đức vua Mi-lan-đà và Tỳ-kheo Na Tiên đại chúng đã hiểu được những đặc tính của chiếc kèn và cây súng...

Những gia đình chư Tăng không nên đến | Kinh Nikaya giảng giải

Những gia đình chư Tăng không nên đến | Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Việc chư tăng đến nhà là phước báu rất lớn cho gia chủ. Thế nhưng trong kinh Đức Phật có dạy các thầy Tỳ kheo có những gia đình không nên đến.

Xứng đáng là ruộng phước | bố thí & cúng dường - Kinh Nikaya giảng giải

Xứng đáng là ruộng phước | bố thí & cúng dường - Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Thành tựu sáu pháp, Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời.

Vị Tỳ kheo tu tập để chấm dứt tái sinh

Vị Tỳ kheo tu tập để chấm dứt tái sinh

Bài viết🞄 24/10/2019

“Người mà biết học, biết tu thì ở đâu cũng có thể học, có thể tu được. Người như vậy, khi nhìn những con vật cũng có thể học được phẩm tính tốt đẹp từ chúng

Tập tính tốt của con gà và sóc giúp người đệ tử Phật thực hành thành tựu đạo Pháp

Tập tính tốt của con gà và sóc giúp người đệ tử Phật thực hành thành tựu đạo Pháp

Bài viết🞄 11/10/2019

Tiếp tục những câu chuyện rất thú vị giữa Đại Đức Na Tiên và vua Mi Lan Đà với chủ đề “Những tập tính tốt của con lừa, con gà, con sóc mà Tỳ kheo...

Những Tập Tính Tốt Của Con Lừa, Con Gà, Con Sóc Mà Tỳ Kheo Cần Phải Học - câu 178-180

Những Tập Tính Tốt Của Con Lừa, Con Gà, Con Sóc Mà Tỳ Kheo Cần Phải Học - câu 178-180

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 28/9/2019

Những Tập Tính Tốt Của Con Lừa, Con Gà, Con Sóc Mà Tỳ Kheo Cần Phải Học - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Câu 178-180 | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Xứng đáng là bạn tốt - kinh Nikaya

Xứng đáng là bạn tốt - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 19/9/2019

Này các Tỷ kheo, thành tựu năm pháp này, Tỷ kheo không đáng được làm bạn. Thế nào là năm?Bảo làm việc đồng áng; ưa thích kiện tụng; chống đối các Tỷ kheo...

Thâm ân nan báo - kinh Nikaya

Thâm ân nan báo - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 13/9/2019

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Ngài cho gọi các Tỷ kheo:Có hai hạng người, này các Tỷ kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha.

Kinh Xứng đáng là ruộng phước

Kinh Xứng đáng là ruộng phước

Văn kinh🞄 05/9/2019

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại khu vườn ông Anàthapindika, gọi các Tỷ kheo:Này các Tỷ kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷ kheo đáng được cung kính...

Biểu hiện của lòng tin - kinh Nikaya

Biểu hiện của lòng tin - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 01/9/2019

Một thời Thế Tôn trú tại Gomagga, trong khu rừng Simsapà, dạy các Tỷ kheo:Do ba sự kiện này, này các Tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin.

Kinh Khổ vui do mình

Kinh Khổ vui do mình

Văn kinh🞄 11/6/2019

Kinh Khổ vui do mình. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo: Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo ngay trong hiện tại

Kinh Ba hạng người nghe Pháp

Kinh Ba hạng người nghe Pháp

Văn kinh🞄 11/6/2019

Kinh Ba Hạng Người Nghe Pháp. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại vườn ông Anàthapindika dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có ba hạng

Kinh Hai loại tội

Kinh Hai loại tội

Văn kinh🞄 11/6/2019

Kinh Hai Loại Tội. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo,...

Chùa Ba Vàng Cúng Dường Các Trường Hạ Nhân Mùa An Cư 2018

Chùa Ba Vàng Cúng Dường Các Trường Hạ Nhân Mùa An Cư 2018

Hoạt động Phật sự🞄 11/10/2018

Đức Thế Tôn với tâm bi mẫn đã chế định học giới cho hàng Tỳ - Kheo Sa Môn an cư ba tháng hạ với mục đích: Chư Tăng trau dồi sự hoà hợp, thúc liễm thân tâm

Vì Đức Phật thuyết Pháp mà làm cho sáu mươi vị Tỳ-kheo hộc máu chết! - câu 105 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Vì Đức Phật thuyết Pháp mà làm cho sáu mươi vị Tỳ-kheo hộc máu chết! - câu 105 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 15/9/2017

Vì Đức Phật thuyết Pháp mà làm cho sáu mươi vị Tỳ-kheo hộc máu chết! - câu 105 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Chúng Tỳ Kheo Và Sa Di Tăng Nhập Rừng

Chúng Tỳ Kheo Và Sa Di Tăng Nhập Rừng

Tu tập 🞄 18/3/2017

Nhận thấy công việc trong chùa đã có phần bớt hơn, Sư Phụ đã dành cho chúng Sadi Tăng một tuần nhập rừng để chuyên tâm tu tập, kiểm thúc lại thân tâm mình..

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - phần 3.1 - Chuyện về đại đức Na Tiên (tiếp)

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - phần 3.1 - Chuyện về đại đức Na Tiên (tiếp)

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 08/11/2015

Tiếp tục câu chuyện về cuộc đời của Na Tiên tỳ kheo ở phần dẫn nhập của Kinh Mi Tiên, đến với bài giảng lần này, chúng ta sẽ được tìm hiểu quá trình vị tỳ kheo...