trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
vai trò của giáo dục - các bài viết về vai trò của giáo dục, tin tức vai trò của giáo dục

Pháp thoại: Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải về vai trò của giáo dục

"Ngành giáo dục thực sự là ngành hết sức quan trọng, nhất là khi thời bình. Vì giáo dục là làm ra con người, xây dựng nên con người. 

Pháp thoại: Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải về vai trò của giáo dục

Pháp thoại: Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải về vai trò của giáo dục

"Ngành giáo dục thực sự là ngành hết sức quan trọng, nhất là khi thời bình. Vì giáo dục là làm ra con người, xây dựng nên con người. 

20/6/2019

67 Lượt xem