trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Tư, 28/02/2024

tức 19/1 Giáp Thìn
vai trò của giáo dục - các bài viết về vai trò của giáo dục, tin tức vai trò của giáo dục

Pháp thoại: Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải về vai trò của giáo dục

"Ngành giáo dục thực sự là ngành hết sức quan trọng, nhất là khi thời bình. Vì giáo dục là làm ra con người, xây dựng nên con người. 

Pháp thoại: Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải về vai trò của giáo dục

Pháp thoại: Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải về vai trò của giáo dục

"Ngành giáo dục thực sự là ngành hết sức quan trọng, nhất là khi thời bình. Vì giáo dục là làm ra con người, xây dựng nên con người. 

20/6/2019

67 Lượt xem