trực tuyến
[Ngày 4] Tụng kinh kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân, ngày 15/6/Tân Sửu

Chủ Nhật, 25/7/2021

tức 16/6 Tân Sửu
vai trò của giáo dục - các bài viết về vai trò của giáo dục, tin tức vai trò của giáo dục

Pháp thoại: Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải về vai trò của giáo dục

"Ngành giáo dục thực sự là ngành hết sức quan trọng, nhất là khi thời bình. Vì giáo dục là làm ra con người, xây dựng nên con người. 

Pháp thoại: Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải về vai trò của giáo dục

Pháp thoại: Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải về vai trò của giáo dục

"Ngành giáo dục thực sự là ngành hết sức quan trọng, nhất là khi thời bình. Vì giáo dục là làm ra con người, xây dựng nên con người. 

20/6/2019

67 Lượt xem