trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
văn khấn giao thừa - các bài viết về văn khấn giao thừa, tin tức văn khấn giao thừa

Bài cúng giao thừa tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

Bài cúng giao thừa Tết Nguyên Đán mới nhất. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con tên là

Bài cúng giao thừa tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

Bài cúng giao thừa tại nhà, cơ quan, cửa hàng…

Bài cúng giao thừa Tết Nguyên Đán mới nhất. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con tên là

01/12/2017

51514 Lượt xem