trực tuyến
Sám hối ba nghiệp | Chùa Ba Vàng, ngày 08/9/Tân Sửu

Chủ Nhật, 17/10/2021

tức 12/9 Tân Sửu
vận mệnh - các bài viết về vận mệnh, tin tức vận mệnh

Tuổi trẻ làm chủ vận mệnh (rất hay)

Thầy đã phân tích quan niệm về số phận giúp cho các bạn trẻ có được niềm tin vào bản thân và quyết tâm tu luyện để làm chủ vận mệnh của chính mình...

Tuổi trẻ làm chủ vận mệnh (rất hay)

Tuổi trẻ làm chủ vận mệnh (rất hay)

Thầy đã phân tích quan niệm về số phận giúp cho các bạn trẻ có được niềm tin vào bản thân và quyết tâm tu luyện để làm chủ vận mệnh của chính mình...

05/12/2020

9 Lượt xem

Tích lũy phước báu để chuyển hóa vận mệnh

Tích lũy phước báu để chuyển hóa vận mệnh

Phật Pháp ứng dụng🞄 11/3/2020

Bà Mạt Lợi phu nhân nhờ biết tích lũy phước báu từ việc cung kính cúng dường Đức Phật, mà từ một nô tỳ, bà đã trở thành chính cung Hoàng hậu...

Phong thủy là gì? Phong thủy có quyết định vận mệnh của chúng ta?

Phong thủy là gì? Phong thủy có quyết định vận mệnh của chúng ta?

Bài viết🞄 02/3/2020

“Phong thủy là gì? Nó có phải là yếu tố quyết định vận mệnh của chúng ta?”. “Phong” có nghĩa là gió; “Thủy” là nước. Theo từ điển bách khoa...

Phong thủy có thay đổi được vận mệnh của chúng ta?

Phong thủy có thay đổi được vận mệnh của chúng ta?

Phật Pháp ứng dụng🞄 01/02/2020

Nhiều người, vì muốn vận mệnh được tốt, con đường công danh sự nghiệp được thăng tiến, nên đã đi xem phong thủy. Nhưng sự thật, phong thủy có mang lại...

Tích lũy phước báu để chuyển hóa vận mệnh

Tích lũy phước báu để chuyển hóa vận mệnh

Bài viết🞄 13/11/2019

“Mỗi người có một phước báu riêng, nhiều ít khác nhau. Phước báu ấy như thế nào, chúng ta sẽ được thọ hưởng đúng như thế...Mỗi người chúng ta phải...