trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Tư, 29/11/2023

tức 17/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Chùa Ba Vàng tham dự Đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư Minh Đăng Quang

14/11/2023

13 Lượt xem


Chùa Ba Vàng tham dự Đại lễ tưởng niệm 100 năm Tổ sư Minh Đăng Quang hiện thân nơi đời, hoằng Pháp độ sinh và cúng dường 1.800 chư Tôn đức Tăng các hệ phái, cầu nguyện chính Pháp được trụ lâu dài ở thế gian.

Video tiếp theo