trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Năm, 30/11/2023

tức 18/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Chùa Ba Vàng trao tặng 800 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mới cho người dân

16/8/2023

23 Lượt xem

Hưởng ứng chủ trương của thành phố, với tinh thần đồng hành cùng dân tộc, chùa Ba Vàng đã ủng hộ 800 triệu đồng để chung tay, giúp đỡ các hộ cận nghèo, người yếu thế, người khuyết tật khó khăn về nhà ở.
Sáng ngày 10/8/2023, sau khi tham dự Hội nghị trao kinh phí hỗ trợ triển khai thực hiện xóa nhà ở tạm, nhà dột nát năm 2023, đại diện lãnh đạo thành phố cùng chư Tăng chùa Ba Vàng đã trực tiếp đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho 10 hộ gia đình.

Video tiếp theo