trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Lễ cầu siêu vong linh thai nhi | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

28/7/2021

751 Lượt xem


Kinh: Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni (Trích Lược - Phần: Sám Hối Tội Phá Thai)
Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.
Kính mời quý Phật tử theo dõi chương trình trực tuyến Lễ cầu siêu vong linh thai nhi | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Video tiếp theo