trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Tư, 29/11/2023

tức 17/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Tại Hàn Quốc, Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba vàng tác lễ cầu an cho cộng đồng Phật tử và người Việt

14/11/2023

6 Lượt xem

|Hoằng Pháp Hàn Quốc| Sư Phụ và chư Tăng tác lễ cầu an cho cộng đồng Phật tử và người Việt tại xứ sở kim chi.
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo