Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm chia sẻ về Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2019

Ngày 24/06/2019, Ban tổ chức Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng đã mời anh Nguyễn Sơn Lâm – diễn giả nổi tiếng kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đào tạo và Truyền thông Tỏa Sáng đến chia sẻ cùng các bạn khóa sinh.
Mời quý Phật tử và các bạn hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của diễn giả Nguyễn Sơn Lâm khi đến với Khóa Tu Mùa Hè chùa Ba Vàng 2019 qua video dưới đây!

(Lưu hành nội bộ)

Link to map Back top top