trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
Vòng đời - các bài viết về Vòng đời, tin tức Vòng đời

Vòng đời của con người là như thế nào?

Vòng đời của con người chúng ta là vòng sinh tử. Cuộc đời của con người bị chi phối bởi sinh, già, bệnh, chết. Sau khi chết, theo dòng nghiệp...

Vòng đời của con người là như thế nào?

Vòng đời của con người là như thế nào?

Vòng đời của con người chúng ta là vòng sinh tử. Cuộc đời của con người bị chi phối bởi sinh, già, bệnh, chết. Sau khi chết, theo dòng nghiệp...

15/6/2020

124 Lượt xem