trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
vong linh người mất - các bài viết về vong linh người mất, tin tức vong linh người mất

Gửi thông tin của người mới mất thỉnh quý Thầy hồi hướng

Con chào Thầy ạ. Mẹ con mới mất, con xin gửi tên tuổi, ngày giờ mất của mẹ con nhờ quý Thầy hồi hướng cho mẹ con được không ạ?

Gửi thông tin của người mới mất thỉnh quý Thầy hồi hướng

Gửi thông tin của người mới mất thỉnh quý Thầy hồi hướng

Con chào Thầy ạ. Mẹ con mới mất, con xin gửi tên tuổi, ngày giờ mất của mẹ con nhờ quý Thầy hồi hướng cho mẹ con được không ạ?

26/6/2021

11 Lượt xem

Thầy cúng có gọi vong linh người mất về được không?

Thầy cúng có gọi vong linh người mất về được không?

Phật Pháp ứng dụng🞄 27/11/2020

Mời thầy cúng làm lễ để gọi vong linh nhập vào người còn sống là việc làm mà nhiều người vẫn thường làm điều này có đem lại lợi ích nào không?...