trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
vong linh - các bài viết về vong linh, tin tức vong linh

Tu tập hồi hướng vong thai theo mẹ lên chùa

Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2017, du khách thập phương tại chùa Ba Vàng đã được chứng kiến câu chuyện của cô Phạm Thị Dung có vong linh thai nhi của chính cô đã theo cô lên chùa...

Tu tập hồi hướng vong thai theo mẹ lên chùa

Tu tập hồi hướng vong thai theo mẹ lên chùa

Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2017, du khách thập phương tại chùa Ba Vàng đã được chứng kiến câu chuyện của cô Phạm Thị Dung có vong linh thai nhi của chính cô đã theo cô lên chùa...

27/02/2021

36 Lượt xem