trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
Vong thai theo mẹ - các bài viết về Vong thai theo mẹ, tin tức Vong thai theo mẹ

Tu tập hồi hướng vong thai theo mẹ lên chùa

Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2017, du khách thập phương tại chùa Ba Vàng đã được chứng kiến câu chuyện của cô Phạm Thị Dung có vong linh thai nhi của chính cô đã theo cô lên chùa...

Tu tập hồi hướng vong thai theo mẹ lên chùa

Tu tập hồi hướng vong thai theo mẹ lên chùa

Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2017, du khách thập phương tại chùa Ba Vàng đã được chứng kiến câu chuyện của cô Phạm Thị Dung có vong linh thai nhi của chính cô đã theo cô lên chùa...

27/02/2021

36 Lượt xem