trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
vua Trần Nhân Tông - các bài viết về vua Trần Nhân Tông, tin tức vua Trần Nhân Tông

Tiểu sử vua Trần Nhân Tông và sự nghiệp tu hành

Đức vua Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị anh quân cao quý, Ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Nguyên Mông...

Tiểu sử vua Trần Nhân Tông và sự nghiệp tu hành

Tiểu sử vua Trần Nhân Tông và sự nghiệp tu hành

Đức vua Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị anh quân cao quý, Ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Nguyên Mông...

17/11/2022

5633 Lượt xem

Chương trình 'TRẦN NHÂN TÔNG - ĐIỀM LÀNH ĐẾ VƯƠNG - GIẤC MỘNG THÁNH TỔ'

Chương trình "TRẦN NHÂN TÔNG - ĐIỀM LÀNH ĐẾ VƯƠNG - GIẤC MỘNG THÁNH TỔ"

Videos khác 🞄 14/12/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.