trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 21/01/2022

tức 19/12 Tân Sửu
vua Trần Nhân Tông - các bài viết về vua Trần Nhân Tông, tin tức vua Trần Nhân Tông

Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông - vị Vua từ bỏ ngai vàng để đi tu!

Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị anh quân cao quý, Ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Mông - Nguyên...

Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông - vị Vua từ bỏ ngai vàng để đi tu!

Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông - vị Vua từ bỏ ngai vàng để đi tu!

Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị anh quân cao quý, Ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Mông - Nguyên...

24/12/2020

179 Lượt xem

Sơ lược cuộc đời Phật hoàng Trần Nhân Tông và bài kệ Cư trần lạc đạo phú

Sơ lược cuộc đời Phật hoàng Trần Nhân Tông và bài kệ Cư trần lạc đạo phú

Phật Pháp ứng dụng🞄 16/5/2020

Trong lịch sử Việt Nam, có một vị vua quyết định từ bỏ ngai vàng để đi xuất gia theo đạo Phật, chứng được đạo quả đó chính là Phật hoàng Trần Nhân Tông...