trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
vườn tâm - các bài viết về vườn tâm, tin tức vườn tâm

Pháp thoại "Người đọc được tâm" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/10/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử bổn tự thực hiện.

Pháp thoại 'Người đọc được tâm' | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/10/Tân Sửu

Pháp thoại "Người đọc được tâm" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/10/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử bổn tự thực hiện.

12/11/2021

145 Lượt xem