trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
xem chân gà - các bài viết về xem chân gà, tin tức xem chân gà

Xem chân gà qua góc nhìn của đạo Phật?

Hiện nay, nhiều nơi vẫn còn lưu truyền tập tục xem chân gà ngày tết để dự đoán cát hung trong năm. Hằng năm, cứ vào ngày mùng 3 hoặc mùng 9 Tết,...

Xem chân gà qua góc nhìn của đạo Phật?

Xem chân gà qua góc nhìn của đạo Phật?

Hiện nay, nhiều nơi vẫn còn lưu truyền tập tục xem chân gà ngày tết để dự đoán cát hung trong năm. Hằng năm, cứ vào ngày mùng 3 hoặc mùng 9 Tết,...

20/6/2019

8 Lượt xem