trực tuyến
Sám hối ba nghiệp | Chùa Ba Vàng, ngày 08/9/Tân Sửu

Chủ Nhật, 17/10/2021

tức 12/9 Tân Sửu
Ý nghĩa cúng cơm - các bài viết về Ý nghĩa cúng cơm, tin tức Ý nghĩa cúng cơm

Ý nghĩa cúng cơm trưa tại chùa - Vấn đáp Phật Pháp

Tháng nào con cũng về chùa tu học, có một chuyện con thắc mắc là tại sao khi ăn cơm trưa, phải cúng cơm và bưng cơm lên ngang trán ạ?

Ý nghĩa cúng cơm trưa tại chùa  - Vấn đáp Phật Pháp

Ý nghĩa cúng cơm trưa tại chùa - Vấn đáp Phật Pháp

Tháng nào con cũng về chùa tu học, có một chuyện con thắc mắc là tại sao khi ăn cơm trưa, phải cúng cơm và bưng cơm lên ngang trán ạ?

19/6/2019

2 Lượt xem