trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
Ý nghĩa cúng cơm - các bài viết về Ý nghĩa cúng cơm, tin tức Ý nghĩa cúng cơm

Ý nghĩa cúng cơm trưa tại chùa - Vấn đáp Phật Pháp

Tháng nào con cũng về chùa tu học, có một chuyện con thắc mắc là tại sao khi ăn cơm trưa, phải cúng cơm và bưng cơm lên ngang trán ạ?

Ý nghĩa cúng cơm trưa tại chùa  - Vấn đáp Phật Pháp

Ý nghĩa cúng cơm trưa tại chùa - Vấn đáp Phật Pháp

Tháng nào con cũng về chùa tu học, có một chuyện con thắc mắc là tại sao khi ăn cơm trưa, phải cúng cơm và bưng cơm lên ngang trán ạ?

19/6/2019

2 Lượt xem