trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
Ý nghĩa cúng cơm - các bài viết về Ý nghĩa cúng cơm, tin tức Ý nghĩa cúng cơm

Ý nghĩa cúng cơm trưa tại chùa - Vấn đáp Phật Pháp

Tháng nào con cũng về chùa tu học, có một chuyện con thắc mắc là tại sao khi ăn cơm trưa, phải cúng cơm và bưng cơm lên ngang trán ạ?

Ý nghĩa cúng cơm trưa tại chùa  - Vấn đáp Phật Pháp

Ý nghĩa cúng cơm trưa tại chùa - Vấn đáp Phật Pháp

Tháng nào con cũng về chùa tu học, có một chuyện con thắc mắc là tại sao khi ăn cơm trưa, phải cúng cơm và bưng cơm lên ngang trán ạ?

19/6/2019

107 Lượt xem