trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Ý nghĩa lễ bái sáu phương - các bài viết về Ý nghĩa lễ bái sáu phương, tin tức Ý nghĩa lễ bái sáu phương

Pháp thoại: Ý nghĩa lễ bái sáu phương

Lễ bái sáu phương ở đây là gì? Là Phương Đông, Phương Nam, Phương Tây, Phương Bắc, Phương Dưới và cuối cùng là Phương Trên (Thượng Phương).

Pháp thoại: Ý nghĩa lễ bái sáu phương

Pháp thoại: Ý nghĩa lễ bái sáu phương

Lễ bái sáu phương ở đây là gì? Là Phương Đông, Phương Nam, Phương Tây, Phương Bắc, Phương Dưới và cuối cùng là Phương Trên (Thượng Phương).

19/6/2019

7 Lượt xem