trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
Ý nghĩa lễ bái sáu phương - các bài viết về Ý nghĩa lễ bái sáu phương, tin tức Ý nghĩa lễ bái sáu phương

Pháp thoại: Ý nghĩa lễ bái sáu phương

Lễ bái sáu phương ở đây là gì? Là Phương Đông, Phương Nam, Phương Tây, Phương Bắc, Phương Dưới và cuối cùng là Phương Trên (Thượng Phương).

Pháp thoại: Ý nghĩa lễ bái sáu phương

Pháp thoại: Ý nghĩa lễ bái sáu phương

Lễ bái sáu phương ở đây là gì? Là Phương Đông, Phương Nam, Phương Tây, Phương Bắc, Phương Dưới và cuối cùng là Phương Trên (Thượng Phương).

19/6/2019

1 Lượt xem

Ý nghĩa lễ bái sáu phương - kinh Nikaya giảng giải

Ý nghĩa lễ bái sáu phương - kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 13/6/2019

Trong bài kinh Thi Ca La Việt, Thế Tôn đã dạy cho chúng đệ tử cách ứng xử trong các mối quan hệ này thông qua bài kinh: Ý Nghĩa Lễ Bái Sáu Phương.