trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
ý nghĩa lễ Phật đản - các bài viết về ý nghĩa lễ Phật đản, tin tức ý nghĩa lễ Phật đản

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Phật đản

Lễ Phật Đản (hay còn gọi là ngày Phật đản sanh, ngày đản sanh của Đức Phật...) là một trong 3 ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật bên cạnh lễ Vu Lan Báo Hiếu....

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Phật đản

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Phật đản

Lễ Phật Đản (hay còn gọi là ngày Phật đản sanh, ngày đản sanh của Đức Phật...) là một trong 3 ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật bên cạnh lễ Vu Lan Báo Hiếu....

01/5/2020

841 Lượt xem