trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
3 thành tựu đức phật chứng đạt trong đêm thành đạo - các bài viết về 3 thành tựu đức phật chứng đạt trong đêm thành đạo, tin tức 3 thành tựu đức phật chứng đạt trong đêm thành đạo

3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt trong đêm Ngài thành đạo

Dưới cội Bồ Đề, vào đêm thứ 49 - một sự kiện xảy ra, chấm dứt đêm trường u tối, mở ra cánh cửa lộ trình giải thoát bất tử, đó là...

3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt trong đêm Ngài thành đạo

3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt trong đêm Ngài thành đạo

Dưới cội Bồ Đề, vào đêm thứ 49 - một sự kiện xảy ra, chấm dứt đêm trường u tối, mở ra cánh cửa lộ trình giải thoát bất tử, đó là...

13/01/2021

2004 Lượt xem