trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
an cư kiết hạ - các bài viết về an cư kiết hạ, tin tức an cư kiết hạ

Chiến thắng tâm lười biếng, thường trực niệm tri ân khi tu tập 3 tháng An cư kiết hạ

Và may mắn, hạnh phúc thay Phật tử Nguyễn Ngân Hà đã nắm bắt và không bỏ lỡ chương trình tu tập theo 3 tháng An cư kiết hạ...

Chiến thắng tâm lười biếng, thường trực niệm tri ân khi tu tập 3 tháng An cư kiết hạ

Chiến thắng tâm lười biếng, thường trực niệm tri ân khi tu tập 3 tháng An cư kiết hạ

Và may mắn, hạnh phúc thay Phật tử Nguyễn Ngân Hà đã nắm bắt và không bỏ lỡ chương trình tu tập theo 3 tháng An cư kiết hạ...

29/10/2021

287 Lượt xem

(Chu kỳ 8) Tụng kinh trong 'Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng'

(Chu kỳ 8) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Trực tuyến🞄 16/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

(Chu kỳ 5) Tụng kinh trong 'Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng'

(Chu kỳ 5) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Trực tuyến🞄 14/7/2021

(Chu kỳ 5) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"