trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
bán đất - các bài viết về bán đất, tin tức bán đất

Có đúng bán đất ông bà để lại sẽ khó làm ăn? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Các cô bảo rằng: bán đất ông bà để lại sẽ khó làm ăn, rồi bị ông bà phạt không phù hộ cho nữa, như vậy có phải không Thầy?

Có đúng bán đất ông bà để lại sẽ khó làm ăn? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Có đúng bán đất ông bà để lại sẽ khó làm ăn? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Các cô bảo rằng: bán đất ông bà để lại sẽ khó làm ăn, rồi bị ông bà phạt không phù hộ cho nữa, như vậy có phải không Thầy?

01/12/2022

473 Lượt xem