trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
bán đất - các bài viết về bán đất, tin tức bán đất

Có đúng bán đất ông bà để lại sẽ khó làm ăn? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Mấy cô của con nói mảnh đất của ông bà, tổ tiên để lại không muốn cho con bán. Các cô bảo rằng: bán đất ông bà để lại sẽ khó làm ăn, rồi bị ông bà phạt không phù hộ cho nữa, như vậy có phải không Thầy?

Có đúng bán đất ông bà để lại sẽ khó làm ăn? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Có đúng bán đất ông bà để lại sẽ khó làm ăn? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Mấy cô của con nói mảnh đất của ông bà, tổ tiên để lại không muốn cho con bán. Các cô bảo rằng: bán đất ông bà để lại sẽ khó làm ăn, rồi bị ông bà phạt không phù hộ cho nữa, như vậy có phải không Thầy?

01/12/2022

473 Lượt xem