trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Lễ kết đàn tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng năm 2023

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Có đúng bán đất ông bà để lại sẽ khó làm ăn? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

01/12/2022

473 Lượt xem

Câu hỏi:
“Kính thưa Thầy!
Con có vấn đề này xin Thầy giải thích giúp con. Con và em con cùng nhau đồng ý bán đất mua đất khác để xây nhà, để được ở gần với mẹ tiện bề chăm sóc sau này. Nhưng mấy cô của con nói: đây là mảnh đất của ông bà, tổ tiên để lại nên không muốn cho con bán. Các cô bảo rằng: bán đất ông bà để lại sẽ khó làm ăn, rồi bị ông bà phạt không phù hộ cho nữa, như vậy có phải không Thầy? Con kính mong Thầy chỉ giúp con phải làm thế nào để ông bà tha lỗi vì chúng con bán đất ạ.
Con xin Thầy chỉ dạy cho con.”
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

Video tiếp theo