trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
báo hiếu - các bài viết về báo hiếu, tin tức báo hiếu

Mùa Vu Lan cúng dường chư Tăng báo hiếu mẹ cha

Mùa an cư của chư Tăng cũng chính là mùa Vu Lan báo hiếu của hàng Phật tử, là dịp để Phật tử gieo trồng cội phúc. Các lễ vật cúng dường đúng pháp sẽ đem lại nhiều phước báu

Mùa Vu Lan cúng dường chư Tăng báo hiếu mẹ cha

Mùa Vu Lan cúng dường chư Tăng báo hiếu mẹ cha

Mùa an cư của chư Tăng cũng chính là mùa Vu Lan báo hiếu của hàng Phật tử, là dịp để Phật tử gieo trồng cội phúc. Các lễ vật cúng dường đúng pháp sẽ đem lại nhiều phước báu

05/9/2021

49 Lượt xem