trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
báo hiếu - các bài viết về báo hiếu, tin tức báo hiếu

Mùa Vu Lan cúng dường chư Tăng báo hiếu mẹ cha

Chính vì thế, mùa an cư của chư Tăng cũng chính là mùa Vu Lan báo hiếu của hàng Phật tử, là dịp để Phật tử gieo trồng cội phúc.

Mùa Vu Lan cúng dường chư Tăng báo hiếu mẹ cha

Mùa Vu Lan cúng dường chư Tăng báo hiếu mẹ cha

Chính vì thế, mùa an cư của chư Tăng cũng chính là mùa Vu Lan báo hiếu của hàng Phật tử, là dịp để Phật tử gieo trồng cội phúc.

05/9/2021

49 Lượt xem