trực tuyến
(Chu kỳ 13) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Thứ Hai, 20/9/2021

tức 14/8 Tân Sửu

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Mùa Vu Lan cúng dường chư Tăng báo hiếu mẹ cha

05/9/2021

35 Lượt xem

Video sử dụng ca khúc: Vu Lan mùa Tự Tứ báo hiếu mẹ cha
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc và thể hiện: Xuân Trí
-----------------
Mùa Vu Lan cúng dường chư Tăng báo hiếu mẹ cha
“Ba tháng hạ, chư Tăng huân tu giới đức
Đem phúc lành ban khắp nhân thiên”
Chư Tăng an cư kiết hạ, tu hành hòa hợp, trang nghiêm thanh tịnh là ruộng phúc màu mỡ cho chúng sinh. Chính vì thế, mùa an cư của chư Tăng cũng chính là mùa Vu Lan báo hiếu của hàng Phật tử, là dịp để Phật tử gieo trồng cội phúc. Các lễ vật cúng dường đúng pháp sẽ đem lại nhiều phước báu và những phước báu này có thể hồi hướng đến cha mẹ hiện còn cũng như đã mất của người cúng dường.
Kính mời quý vị đón xem video dưới đây để cảm nhận rõ hơn về tinh thần hiếu đạo trong mùa Vu Lan!

Video tiếp theo