trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Bồ đề tâm là gì - các bài viết về Bồ đề tâm là gì, tin tức Bồ đề tâm là gì

Khuyến phát Bồ Đề Tâm | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải

Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện pháp, vẫn gọi là hành động theo Ma Vương. Vậy nên tâm Bồ đề rất quan trọng

Khuyến phát Bồ Đề Tâm | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải

Khuyến phát Bồ Đề Tâm | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải

Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện pháp, vẫn gọi là hành động theo Ma Vương. Vậy nên tâm Bồ đề rất quan trọng

25/7/2021

181 Lượt xem

Bồ đề tâm là gì?

Bồ đề tâm là gì?

Phật Pháp ứng dụng🞄 12/7/2021

Ban Quản Trị kính mời quý vị và các bạn theo dõi video "Bồ đề tâm là gì?" để nghe câu trả lời từ Thầy Thích Trúc Thái Minh nhé!