trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Khuyến phát Bồ Đề Tâm | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải

25/7/2021

181 Lượt xem

Khuyến phát Bồ Đề Tâm - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải
Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: “Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện pháp, vẫn gọi là hành động theo Ma Vương”. Vậy nên tâm Bồ đề rất quan trọng, cho nên tâm Bồ Đề được nói đến rất nhiều trong kinh điển của Phật và sau này chư Tổ cũng vậy. Ở Việt Nam, có một áng văn rất nổi tiếng nói về tâm Bồ Đề đó là “Khuyến phát tâm Bồ Đề văn” của Đức vua Trần Thái Tông.Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ “Đức vua Trần Thái Tông là vị vua đầu đời của nhà Trần. Ngài là vua nhưng cũng là một Phật tử, một thiền Sư rất thuận thành. Ngài đã để lại những tác phẩm bất hủ cho Phật giáo như bộ Khóa Hư Lục, chú giải Kinh Kim Cương, các bộ Thiền Tông chỉ nam,...”. “Khuyến phát Bồ Đề Tâm” chính là một trong những bài văn bất hủ trong bộ Khóa Hư Lục của Ngài.
Kính mời quý Phật tử và các bạn cũng theo dõi bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh về “Khuyến phát Bồ Đề Tâm” trong video trên đây!

Video tiếp theo