trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
cầu siêu vong linh gia tiên - các bài viết về cầu siêu vong linh gia tiên, tin tức cầu siêu vong linh gia tiên

Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến

Đức Phật là bậc đại giác ngộ, Ngài thấy biết rõ về sự thật sự vận hành nhân quả luân chuyển trong sáu cõi của tất cả chúng hữu tình. Ngài chỉ dạy cho người thân, muốn cứu cho người mất ra khỏi cảnh khổ của cõi ngạ quỷ hương linh,

Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến

Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến

Đức Phật là bậc đại giác ngộ, Ngài thấy biết rõ về sự thật sự vận hành nhân quả luân chuyển trong sáu cõi của tất cả chúng hữu tình. Ngài chỉ dạy cho người thân, muốn cứu cho người mất ra khỏi cảnh khổ của cõi ngạ quỷ hương linh,

10/8/2023

57960 Lượt xem